Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků. 315/1948 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1948
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-315
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3203534
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1948-315" DocId="3203534" DocType="Narizeni_vlady" Collection="cs" Code="1948-315" Year="1948" Batch="108" Number="315" Quote="315/1948 Sb." Title="Vl&#xE1;dn&#xED; na&#x159;&#xED;zen&#xED;, j&#xED;m&#x17E; se z&#x159;izuj&#xED; st&#xE1;tn&#xED; lesn&#xED; a zem&#x11B;d&#x11B;lsk&#xE9; podniky ve form&#x11B; n&#xE1;rodn&#xED;ch podnik&#x16F;" DeclareDate="1948-12-30" PublishDate="1948-12-30" EffectFrom="1949-01-01" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Narizeni_vlady
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků. 315/1948 Sb.
title Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků. 315/1948 Sb.
title_short Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků. 315/1948 Sb.
title_full Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků. 315/1948 Sb.
title_fullStr Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků. 315/1948 Sb.
title_full_unstemmed Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků. 315/1948 Sb.
title_sort vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků. 315/1948 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1948
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-315
_version_ 1771608467896795136
score 11,71728