Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze. 317/1948 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1948
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-317
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3203910
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1948-317" DocId="3203910" DocType="Narizeni" Collection="cs" Code="1948-317" Year="1948" Batch="108" Number="317" Quote="317/1948 Sb." Title="Na&#x159;&#xED;zen&#xED; ministra vnit&#x159;n&#xED;ho obchodu, kter&#xFD;m se stanov&#xED; den zah&#xE1;jen&#xED; a rozsah &#x10D;innosti Velkodistribu&#x10D;n&#xED;ho podniku, zapsan&#xE9;ho spole&#x10D;enstva s r. o. v Praze" DeclareDate="1948-12-23" PublishDate="1948-12-30" EffectFrom="1949-01-01" LastUpdate="2022-09-06"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Narizeni
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze. 317/1948 Sb.
title Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze. 317/1948 Sb.
title_short Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze. 317/1948 Sb.
title_full Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze. 317/1948 Sb.
title_fullStr Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze. 317/1948 Sb.
title_full_unstemmed Nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v Praze. 317/1948 Sb.
title_sort nařízení ministra vnitřního obchodu, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti velkodistribučního podniku, zapsaného společenstva s r. o. v praze. 317/1948 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1948
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-317
_version_ 1771608468086587392
score 11,723576