Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních. 48/1948 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1948
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-48
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3222737
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1948-48" DocId="3222737" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="1948-48" Year="1948" Batch="22" Number="48" Quote="48/1948 Sb." Title="Z&#xE1;kon, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; a dopl&#x148;uj&#xED; n&#x11B;kter&#xE1; ustanoven&#xED; z&#xE1;kona o p&#x159;&#xED;m&#xFD;ch dan&#xED;ch" DeclareDate="1948-03-20" PublishDate="1948-04-14" EffectFrom="1948-04-14" LastUpdate="2022-09-06"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních. 48/1948 Sb.
title Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních. 48/1948 Sb.
title_short Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních. 48/1948 Sb.
title_full Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních. 48/1948 Sb.
title_fullStr Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních. 48/1948 Sb.
title_full_unstemmed Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních. 48/1948 Sb.
title_sort zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních. 48/1948 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1948
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-48
_version_ 1771608469178155008
score 11,719306