Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 46/1948 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1948
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-46
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3223302
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1948-46" DocId="3223302" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="1948-46" Year="1948" Batch="21" Number="46" Quote="46/1948 Sb." Title="Z&#xE1;kon o nov&#xE9; pozemkov&#xE9; reform&#x11B; (trval&#xE9; &#xFA;prav&#x11B; vlastnictv&#xED; k zem&#x11B;d&#x11B;lsk&#xE9; a lesn&#xED; p&#x16F;d&#x11B;)" DeclareDate="1948-03-21" PublishDate="1948-04-14" EffectFrom="1948-04-14" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 46/1948 Sb.
title Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 46/1948 Sb.
title_short Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 46/1948 Sb.
title_full Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 46/1948 Sb.
title_fullStr Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 46/1948 Sb.
title_full_unstemmed Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 46/1948 Sb.
title_sort zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě). 46/1948 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1948
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-46
_version_ 1771608469091123200
score 11,723576