Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 42/1948 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1948
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-42
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3224462
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1948-42" DocId="3224462" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="1948-42" Year="1948" Batch="19" Number="42" Quote="42/1948 Sb." Title="Z&#xE1;kon, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; a dopl&#x148;uj&#xED; n&#x11B;kter&#xE1; ustanoven&#xED; dekretu presidenta republiky ze dne 24. &#x159;&#xED;jna 1945, &#x10D;. 104 Sb., o z&#xE1;vodn&#xED;ch a podnikov&#xFD;ch rad&#xE1;ch" DeclareDate="1948-03-20" PublishDate="1948-04-10" EffectFrom="1948-01-01" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 42/1948 Sb.
title Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 42/1948 Sb.
title_short Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 42/1948 Sb.
title_full Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 42/1948 Sb.
title_fullStr Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 42/1948 Sb.
title_full_unstemmed Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 42/1948 Sb.
title_sort zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 sb., o závodních a podnikových radách. 42/1948 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1948
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-42
_version_ 1771608468918108160
score 11,72105