Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 36/1948 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1948
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-36
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3224927
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1948-36" DocId="3224927" DocType="Narizeni_vlady" Collection="cs" Code="1948-36" Year="1948" Batch="17" Number="36" Quote="36/1948 Sb." Title="Vl&#xE1;dn&#xED; na&#x159;&#xED;zen&#xED;, kter&#xFD;m se zru&#x161;uje pou&#x17E;ivatelnost na&#x159;&#xED;zen&#xED; ministra vnitra ze dne 16. z&#xE1;&#x159;&#xED; 1944, &#x10D;. 208 Sb., o p&#x159;enesen&#xED; &#xFA;kol&#x16F; pl&#xE1;novac&#xED; komise pro hlavn&#xED; m&#x11B;sto Prahu a okol&#xED; na zemsk&#xFD; &#xFA;&#x159;ad &#x10C;echy" DeclareDate="1948-03-19" PublishDate="1948-04-07" EffectFrom="1948-04-07" LastUpdate="2022-09-06"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Narizeni_vlady
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 36/1948 Sb.
title Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 36/1948 Sb.
title_short Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 36/1948 Sb.
title_full Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 36/1948 Sb.
title_fullStr Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 36/1948 Sb.
title_full_unstemmed Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 36/1948 Sb.
title_sort vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 36/1948 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1948
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-36
_version_ 1771608468742995968
score 11,721635