Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. 33/1948 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1948
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-33
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3225209
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1948-33" DocId="3225209" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="1948-33" Year="1948" Batch="15" Number="33" Quote="33/1948 Sb." Title="Z&#xE1;kon, j&#xED;m&#x17E; se obnovuje &#xFA;&#x10D;innost retribu&#x10D;n&#xED;ho dekretu a na&#x159;&#xED;zen&#xED; o lidov&#xE9;m soudnictv&#xED; a m&#x11B;n&#xED; n&#x11B;kter&#xE1; jejich ustanoven&#xED;" DeclareDate="1948-03-25" PublishDate="1948-04-02" EffectFrom="1948-04-02" LastUpdate="2022-01-18"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. 33/1948 Sb.
title Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. 33/1948 Sb.
title_short Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. 33/1948 Sb.
title_full Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. 33/1948 Sb.
title_fullStr Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. 33/1948 Sb.
title_full_unstemmed Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. 33/1948 Sb.
title_sort zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. 33/1948 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1948
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-33
_version_ 1771608468475609088
score 11,722165