Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi. 183/1949 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1949
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-183
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3240382
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1949-183" DocId="3240382" DocType="Narizeni_vlady" Collection="cs" Code="1949-183" Year="1949" Batch="55" Number="183" Quote="183/1949 Sb." Title="Vl&#xE1;dn&#xED; na&#x159;&#xED;zen&#xED; o n&#xE1;hrad&#x11B; za &#x161;kody zp&#x16F;soben&#xE9; proveden&#xED;m ochrann&#xFD;ch opat&#x159;en&#xED; proti nemocem p&#x159;enosn&#xFD;m na lidi" DeclareDate="1949-07-07" PublishDate="1949-07-21" EffectFrom="1949-07-21" LastUpdate="2022-09-06"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Narizeni_vlady
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi. 183/1949 Sb.
title Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi. 183/1949 Sb.
title_short Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi. 183/1949 Sb.
title_full Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi. 183/1949 Sb.
title_fullStr Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi. 183/1949 Sb.
title_full_unstemmed Vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi. 183/1949 Sb.
title_sort vládní nařízení o náhradě za škody způsobené provedením ochranných opatření proti nemocem přenosným na lidi. 183/1949 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1949
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-183
_version_ 1771608478671962112
score 11,610082