Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky. 184/1949 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1949
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-184
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3240426
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1949-184" DocId="3240426" DocType="Narizeni_vlady" Collection="cs" Code="1949-184" Year="1949" Batch="55" Number="184" Quote="184/1949 Sb." Title="Vl&#xE1;dn&#xED; na&#x159;&#xED;zen&#xED;, j&#xED;m&#x17E; se zakazuje v&#xFD;voz nevyvolan&#xFD;ch sn&#xED;mk&#x16F; z&#xED;skan&#xFD;ch fotograficky" DeclareDate="1949-07-12" PublishDate="1949-07-21" EffectFrom="1949-07-21" LastUpdate="2022-09-06"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Narizeni_vlady
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky. 184/1949 Sb.
title Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky. 184/1949 Sb.
title_short Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky. 184/1949 Sb.
title_full Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky. 184/1949 Sb.
title_fullStr Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky. 184/1949 Sb.
title_full_unstemmed Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky. 184/1949 Sb.
title_sort vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky. 184/1949 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1949
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-184
_version_ 1771608478784159744
score 11,610082